چرا در دنیای مدرن خشونت علیه زنان بیش تر شده است؟

به تصور خیلی از افراد با بالا رفتن آگاهی افراد ( هم زنان و هم مردان) میزان خشونت علیه زنان باید کاهش یافته باشد . اما تجارت های جنسی، فروش دختران و زنان، رونق صنعت فیلم های مستحجن به افزایش این آمار می انجامد.

سکوت زنان باعث دامن زدن به این خشونت ها می شود، در این حالت تصور می شود که خود فرد اعتقاد دارد که شایسته این پرخاشگرایی ها و توهین ها است.

خشونت علیه زنان

درماندگی اکتسابی (درماندگی آموخته شده) چیست؟

به راستی چه چیزی باعث می شود که زنی که مورد ظلم و خشونت فیزیکی، کلامی، اقتصادی و جنسی همسرش قرار می گیرد عنوان کند که همسرش را دوست دارد و می خواهد با او زندگی کند؟

این موضوع به درماندگی اکتسابی بر میگردد، در روانشناسی درماندگی اکتسابی به شرایطی گفته می شود که وقتی فرد می تواند موقعیت را تغییر دهد و بهبود ببخشد، به آن شرایط و به ظلم تن می دهد.

در آزمایشی که توسط یک روانشناس آمریکایی به نام مارتین سلیگمن انجام شد، چند سگ را درون قفس نگه داشتند و به آن ها شوک وارد کردند، پس از مدتی حتی زمانی که سگ ها می توانستند فرار کنند نیز این کار را انجام نمی دادند زیرا احساس می کردند نمی توانند سرنوشت خود را عوض کنند.

سلیگمن با این آزمایش نشان داد که عوامل بیرونی می توانند عزت نفس را از بین ببرند و این موضوع می تواند برای همه انسان ها نیز صادق باشد.

ادامه در خشونت علیه زنان